اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/09/16
کل خالص ارزش دارائی ها 21,637,125,779,723 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,000,520 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,020,528 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,003,398 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 21,625,874

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/11/14

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي احمدي، سحر فرهمندي، فرشته فلاح اقبال پور(مدير سرمايه گذاري

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

enamad