بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/24
کل خالص ارزش دارائی ها 22,134,853,405,828 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,004,784 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,020,265 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,007,241 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 22,029,448

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت پیش بینی سود یکم ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/11/14

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي احمدي، سحر فرهمندي، فرشته فلاح اقبال پور(مدير سرمايه گذاري

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

نمودار‌ها