بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/12/26
کل خالص ارزش دارائی ها 19,530,903,868,580 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,005,379 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,006,729 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,006,790 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 19,426,400

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت پیش بینی سود یکم ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/11/14

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي احمدي، سحر فرهمندي، فرشته فلاح اقبال پور(مدير سرمايه گذاري

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

نمودار‌ها