بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/12/03
کل خالص ارزش دارائی ها 19,052,414,961,007 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,008,679 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,008,910 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,009,969 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 18,888,481

صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت پیش بینی سود یکم ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/11/14

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي احمدي، سحر فرهمندي، فرشته فلاح اقبال پور(مدير سرمايه گذاري

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

نمودار‌ها