اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/12/07
کل خالص ارزش دارائی ها 22,710,254,475,126 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,006,365 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,046,917 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,009,490 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 22,566,608

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/11/14

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي احمدي، سحر فرهمندي، فرشته فلاح اقبال پور(مدير سرمايه گذاري

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

enamad