بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

اعلام تاريخ پذیره نویسی اولیه

تاريخ پذیره نويسی اولیه صندوق اعلام شد. به موجب اعلام  رسمی مدیریت صندوق سرمايه گذاری مشترک یکم ايرانیان تاریخ ٢٨ دیماه الی ٣ بهمن سال ١٣٨٧ تاریخ پذیره نویسی اولیه برای این صندوق تعیین شده است. لازم به ذکر است که پذیره نویسی یادشده در ٢٨٤ شعبه از شعب منتخب بانک های اقتصاد نوین، صادرات ایران و سرمایه صورت خواهد گرفت.