بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

صدور مجدد واحدهای سرمایه‌گذاری از محل سود انباشته

احتراما، به استحضار می‌رساند با توجه به تغییر ساختار صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان در تاریخ ١٧/١٠/١٣٩١ از صندوق سرمایه‌گذاری در سهام (بدون تقسیم سود دوره‌ای) به صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده ( با پرداخت سود ماهیانه)، با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار و هماهنگی سرمایه‌گذاران محترم اقدامات مقتضی جهت تبدیل سود انباشته واحدهای سرمایه‌گذاری به واحدهای سرمایه‌گذاری بر اساس نرخ مبنای یک میلیون ریالی در تاریخ ١٥/٠٣/١٣٩٢ صورت می‌پذیرد.