بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم ايرانيان

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان مي‌رساند، مجمع صندوق مذكور در تاريخ ١٨/٠٩/١٣٩٣ ساعت ١٤ در محل شركت تامين سرمايه نوين برگزار خواهد شد.