پرداخت سود دوره اي

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان مي‌رساند،سود تقسيم شده صندوق مذكور براي دوره ماهانه منتهي به ١٥/٠٦/١٣٩٣، ١٦/٢٤% (سالانه شده) بوده است.