بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود دوره‌اي

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان مي‌رساند،سود تقسيم شده صندوق مذكور براي دوره ماهانه منتهي به ١٥/١٢/١٣٩٢، ٨٧/٢٢% (سالانه شده) بوده است.