بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره‌اي

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان مي‌رساند، سود تقسيم شده به سرمايه‌گذاران صندوق مذكور براي دوره ماهانه منتهي به ١٥/٠٩/١٣٩٢، ٢٤% (سالانه شده) بوده است. لازم به ذكراست بازده محقق شده صندوق براي دوره مذكور٢٩.١٣% مي باشد.