بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

سود دوره ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان مي‌رساند، سود تقسيم شده به سرمايه‌گذاران صندوق مذكور براي دوره ماهانه منتهي به ١٥/٠٨/١٣٩٢، ٢٤.٢٤% (سالانه شده) بوده است. لازم به ذكراست بازده محقق شده صندوق براي دوره مذكور٢٧.٤٠% مي باشد.