بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

پذیرش درخواست های صدور واحدهای سرمایه گذاری درصندوق های سرمایه گذاری

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند با توجه به اطلاعیه شماره ١٢٠٣٠٠٤٤ سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیر صندوق موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را در شعب صندوق دریافت نماید. سرمایه گذاران محترم می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به بخشنامه مذکور در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار مرجعه فرمایند.