پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان مي‌رساند، سود تقسيم شده صندوق مذكور براي دوره ماهانه منتهي به ١٣٩٥/٠٦/١٥، ٢١/٤٧(بیست و یک و چهل و هفت صدم درصد) بوده است.