بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر حسابرس

به استحضار سرمایه گذاران محترم می رساند حسابرس صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان به موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا تغییر یافت.