بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/10/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 677,112 7.25 1,653,876 9.58 1,593,063 8.89 1,452,237 7.9
اوراق مشارکت 6,868,026 73.58 4,265,511 24.72 3,624,764 20.24 3,560,183 19.37
سپرده بانکی 5,689,360 60.95 11,200,338 64.9 12,578,309 70.22 13,338,857 72.56
وجه نقد 710 0.01 43 0 50 0 50 0
سایر دارایی ها -3,900,960 -41.79 138,448 0.8 116,031 0.65 31,027 0.17
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 662,343 7.1 1,526,004 8.84 1,464,840 8.18 1,277,338 6.95