اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/27
کل خالص ارزش دارائی ها 59,521,963,481,080 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,000,827 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,004,384 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,001,464 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 59,472,724

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/11/14

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

فرشته فلاح اقبال پور، سارا گوهري اناركي، پانته آ حكيمي گيلاني

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

enamad