مديرعامل تامين سرمايه نوين:رقيب بازار پول و سرمايه هستيم

گروه بورس- مديرعامل تامين سرمايه نوين شروع پذيره نويسي صندوق سرمايه گذاري يكم ايرانيان را آغاز رقابت جدي اين صندوق با بازار پول دانست.
    دكتر عبده تبريزي گفت: تضمين سود ١٩درصدي صندوق يكم ايرانيان به عنوان يك مزيت اصلي صندوق مطرح است؛ چرا كه ما مدعي هستيم واحدهاي سرمايه گذاري اين صندوق سرمايه گذاري بسيار بهتر و كارآتر از گواهي هاي سپرده بانك ها است. وي تاكيد كرد: قرار بود اصل سرمايه به اضافه سود ١٩ درصدي براي مشاركت كنندگاني كه به مدت ٣ ماه صندوق را همراهي كنند، تضمين شود. با حل مشكل فني، اكنون زمان انتظار فقط به ٣٠ روز كاهش يافته است. رويه اين گونه خواهد بود كه اگر صندوق شروع به فعاليت كرده و متوسط بازدهي آن به صورت روز شمار از ١٩ درصد بالاتر باشد، شخصي كه بخواهد سرمايه خود را بازخريد كند، براساس نرخ بالاتر از ١٩ درصد بازخريد مي شود. اگر متوسط بازدهي اوراق كمتر از ١٩ درصد باشد، شخصي كه سرمايه گذاري مي كند، حداقل ١٩ درصد را به اضافه اصل سرمايه دريافت خواهد كرد. اين مزيت در راستاي تعامل و رقابت بازار پول و سرمايه اتفاق مي افتد.
ايجاد بهترين شرايط پذيره نويسي
    در همين رابطه علي اسلامي بيدگلي در گفت و گو با ايلنا گفت: انتظار مي ‏رود در روزهاي باقي مانده از زمان پذيره ‏نويسي، حجم سرمايه ‏گذاري طبق پيش بيني که در زمان پذيره ‏نويسي شده بود، افزايش يابد.
    به گفته وي، مي بايست در اين مدت مبلغي بين ١٢ تا ١٥ ميليارد تومان جمع آوري شود و مبلغ باقي مانده تا سال آينده افزايش يابد.
    مديرصندوق سرمايه گذاري يكم ايرانيان به همزماني انتشار اوراق صندوق سرمايه ‏گذاري با انتشار گواهي سپرده بانک ها اشاره کرد و اظهار داشت: مبلغ سرمايه ‏گذاري مردم و موسسين در صندوق سرمايه ‏گذاري تا پايان روز دوشنبه مبلغ ٦ ميليارد و ٧٠٠ تومان رقم خورده که مي ‏توان به سرمايه ‏گذاري يك ميلياردي صندوق ذخيره فرهنگيان، سرمايه ‏گذاري غدير، بانک سرمايه، شرکت تامين سرمايه نوين که ٢٠ درصد از حجم سرمايه ‏گذاري صندوق را به خود اختصاص داده ‏اند اشاره کرد.