جمع آوری بیش از هفت میلیارد تومان سرمایه

ایسنا: صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان به عنوان اولین صندوق سرمایه گذاری مشترک با ابعاد بزرگ طراحی شده است و سرمایه آن از پنج میلیارد تومان تا ٥٠ میلیارد تومان شناور است و پذیره نویسی این صندوق از روز شنبه آغاز شده است. علی اسلامی بیدگلی رئیس هیات اجرایی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان با بیان اینکه «پذیره نویسی صندوق مشترک یکم ایرانیان از روز شنبه ٢٨ دی ماه آغاز شده است»، گفت: «در مرحله اول قرار بود پذیره نویسی صندوق به صورت آزمایشی به مدت یک هفته از شنبه تا پنجشنبه هفته جاری صورت گیرد و در صورت استقبال مردم و با توجه به اینکه سرمایه صندوق شناور است برای روزهای آینده نیز تمدید شود و به محض پایان پذیره نویسی فعالیت صندوق آغاز شود.» 
وی ادامه داد: «در حال حاضر و با گذشت چهار روز از آغاز پذیره نویسی توسط موسسین و به رغم گواهی های سپرده زیادی که بانک ها به معرض عرضه گذاشته اند، استقبال از این صندوق ها بر مبنای آنچه که پیش بینی شده بود، اتفاق افتاد و از آغاز پذیره نویسی تاکنون بیش از هفت میلیارد تومان جمع آوری شده است. »