پذیره نویسان صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان بازدهی ٢٥ درصدی خواهند داشت

عضو هیأت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار گفت: تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک ٥٠ میلیارد تومانی یکم ایرانیان جریان نقدینگی ورودی به بازار سرمایه را افزایش خواهد داد. 
علی اسلامی بیدگلی در گفت وگو با ایلنا افزود: "این صندوق سرمایه گذاری به دلیل نظارت یک گروه حرفه ای با تجربه، می تواند بازدهی بالاتری نسبت به متوسط بازدهی بازار داشته باشد."
عضو هیأت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار با تاکید بر اینکه این صندوق سرمایه گذاری مشترک زمینه ورود اشخاص حقیقی را به بازار فراهم خواهد کرد، اظهار داشت: "در شرایط فعلی به واسطه نبود چنین ابزارهایی اشخاص حقیقی در بازار سرمایه حضور کمرنگی دارند."
وی با اشاره به حرکت کشور به سمت بازارپایگی افزود: "در گذشته بخش عمده ای از پس اندازهای مردمی در چرخه اقتصادی به سمت بازار پول روانه می شد ولی از آنجا که کشور های در حال توسعه به سمت بازار پایگی سوق پیدا کردند، بازار سرمایه نیازمند فراهم کردن بستر مناسبی برای سرمایه گذاران است."
اسلامی بیدگلی با اشاره به ریسک حداقلی صندوق های سرمایه گذاری خاطر نشان کرد: "این صندوق ها به واسطه متنوع بودن، از قدرت ریسک پذیری پایینی برخوردار هستند و به این طریق می توانیم سهم بازار سرمایه را از پس اندازهای مردمی افزایش دهیم."
عضو هیأت مدیره شرکت بورس به ناشناخته بودن بازار سرمایه در اذهان عمومی اشاره کرد و افزود: "صندوق شرمایه گذاری یکم ایرانیان اصل سرمایه و نرخی که تقریبا برابر نرخ بازده بانکی جهت سرمایه گذاری است، را متضمن شده و با توجه به این امر با سرمایه گذاری سرمایه داران در صندوق، آنها دیگر نگران کاهش ارزش سهام و دارایی های خود نخواهند بود."
علی اسلامی بیدگلی در ادامه افزود: "اختصاص دادن سرمایه این صندوق به خرید سهام شرکت های مختلف باعث شده تا ریسک سیستماتیک موجود در بازار از این پرتفوی حذف شده و ریسک سرمایه گذاری در این صندوق کمتر از سرمایه گذاری مستقیم سرمایه گذار در بازار خواهد بود."