معامله مستقيم سهام ٤ ماه آينده امكان پذير مي شود

خبرگزاري فارس: رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ، بازار سهام كشور را براي سرمايه‌گذاران ايراني مقيم خارج معرفي كرد و از امكان معامله مستقيم سهام ظرف ٤ ماه آينده خبر داد.