با كاهش ٤١ درصدي ارزش معاملات تالار نقره‌اي به ٣٤ ميليارد ريال رسيد

با كاهش٤٠ درصدي در حجم و ٤١ درصدي در ارزش، معاملات امروز تالار نقره‌اي بالغ بر ١١ هزار تن محصول كشاورزي و پتروشيمي شد. 

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، امروز ٥ بهمن ماه تا ساعت ١٥ در شركت بورس كالاي ايران، ١٠هزار و ٩٩٥ تن انواع کالا شامل کنجاله، ذرت، جو و قير به ارزش ٣٤ ميليارد و ٤٩٨ ميليون و٩٣٠هزار ريال در رينگ داخلي داد و ستد شد. 

*رينگ محصولات كشاورزي 

در اين رينگ ٨٥ تن ذرت، جو و كنجاله به ارزش ٢٦٢ ميليون و١٥٠ هزار ريال معامله شد. 

در گروه کنجاله‌ها، ٢٥ تن سويا پليت برزيل به ارزش ١١٨ ميليون و٧٥٠ هزار ريال به صورت سلف، ٤٥ تن ذرت آرژانتين به صورت سلف به ارزش ١١٢ ميليون و٥٠٠ هزار ريال و ١٥ تن جو دامي اكراين در يک رينگ معاملاتي به صورت سلف به ارزش ٣٠ ميليون و ٩٠٠ هزار ريال به فروش رفت. 

*رينگ فراورده‌هاي نفت و پتروشيمي 

در رينگ داخلي محصولات پتروشيمي در گروه قير، ١٠ هزار و٩١٠ تن انواع قير به صورت نقدي در هشت رينگ معاملاتي به ارزش ٣٤ ميليارد و ٢٣٦ ميليون و ٧٨٠ هزار ريال داد و ستد شد.