جزئیات ساخت پتروشیمی های خط لوله اتیلن مرکز

معاون وزیر نفت با اشاره به سرمایه گذاری ٣.٥ میلیارد دلاری برای تولید ٥.٢ میلیون تن ظرفیت جدید پتروشیمی در خط لوله اتیلن مرکز، جزئیات ساخت پتروشیمی های این منطقه را تشریح کرد. 
عادل نژاد سلیم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت پتروشیمی های جدید التاسیس خط لوله اتیلن مرکز گفت: از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تامین آب و خوراک مورد نیاز این پتروشیمی ها بررسیهای جامعی به عمل آمده به طوری که قبل از کلنگ زنی این پتروشیمی ها، وضعیت تامین آب، برق، گاز و موقعیت زمین آنها بررسی هایی شده است.

وی با اشاره به این موضوع که ساخت این پتروشیمی ها در مسیر خط لوله اتیلن مرکز بر اساس یک فرایند خاص انجام شده است، تصریح کرد: بر این اساس در پتروشیمی فیروز آباد اتیلن تولید خواهد شد و این پتروشیمی خوراک پتروشیمی فراشبند که آمونیات تولید می کند را تامین می کند. همچنین در کازرون یک واحد پلی اتیلین ایجاد می شود که خوراک آن نیز از طریق پتروشیمهای دیگر تامین می شود.

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه خوراک مورد نیاز واحد آمونیاک از خط لوله سراسری هفتم تامین می شود، بیان کرد: همچنین خوراک پتروشیمی کازرون از خط لوله اتیلن مرکز تامین خواهد شد و قرار است از طریق پالایشگاه گاز پارسیان خوراک گازی به واحد اتیلن فیروز آباد تحویل شود.

نژاد سلیم در ادامه در رابطه با تامین آب مورد نیاز این واحدهای پتروشیمی توضیح داد: طراحی مبدلهای حرارتی این واحدهای پتروشیمی به گونه ای انجام گرفته است که آب مورد نیاز آنها پس از استفاده در خود پتروشیمی بازیافت و سپس مجددا مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با اشاره به سرمایه گذاری ٣.٥ میلیارد دلاری برای ساخت ٧ واحد پتروشیمی در مسیر خط  لوله اتیلین مرکز گفت: در مجموع حدود ٥.٢ میلیون تن ظرفیت جدید پتروشیمی در مسیر خط لوله اتیلن مرکز ایجاد خواهد شد.

نژاد سلیم ادامه داد: بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران باید منابع مالی مورد نیاز این پتروشیمی ها از محل بانکهای داخلی تامین شود و هر زمانی که اعتبار مورد نیاز این واحدها تامین شود ظرف مدت ٤ سال این واحدها ساخته و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.