١.١ ميليارد سهم بانك ملت بابت رد ديون دولت واگذار شد

با نزديك شدن به عرضه بلوك ٣٥ درصدي سهام بانك ملت، امروز بيش از ١.١ ميليارد سهم اين بانك بابت رد ديون دولت به "ساتا " و صندوق بازنشستگي كشوري با ارزش ١٢٧ ميليارد تومان واگذار شد. 

 در جريان معاملات امروز بازار سهام ، يك ميليارد و ١٢٣ ميليون و ٩٨٠ هزار سهم بانك ملت به ارزش بيش از١٢٧ ميليارد تومان از طرف دولت ايران بابت رد ديون واگذار شد . 
بدين ترتيب سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح (ساتا) مالك ٥٢٤ ميليون سهم و صندوق بازنشستگي كشوري صاحب ٥٩٩ ميليون و ٩٨٠ هزار سهم بانك ملت شدند. 
براساس اين گزارش ، ٥ درصد از سهام بانك ملت ٢ اسفند سال گذشته به قيمت هر سهم ١٠٥ تومان كشف قيمت شد و در پي آن ٥ درصد ديگر به بيش از ٢٥ هزار كارمند بانك ملت و ٣٠ درصد ديگر به سبد سهام عدالت واگذار شد. 
اين در حالي است كه مسئولان سازمان خصوصي سازي در نظر دارند بلوك ٣٥ درصدي سهام بانك ملت ( بيش از ٥/٤ ميليارد سهم) را تا پايان خرداد ماه جاري عرضه كنند. 
انتهاي پيام/