برگزاري كنفرانس توسعه نظام تامين مالي در ايران

خبرگزاري فارس:كنفرانس بين‌المللي توسعه نظام تامين مالي با همكاري دانشگاه صنعتي شريف، بانك توسعه اسلامي، يكي از موسسات وابسته به آن ٢٠ الي ٢٢ ارديبهشت ماه با رويكرد نوآوري‌هاي مالي برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دبيرخانه كنفرانس توسعه نظام تامين مالي در ايران توجه به نوآوري‌هاي مالي و تامين پشتوانه‌هاي علمي و پژوهشي در راستاي سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه كه اخيرا توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است از مهمترين رويكردها و ويژگي‌هاي طراحي و اجراي اين برنامه بوده است. 
تبيين نقش تفصيلي بخش مالي در قالب بسته‌هاي سياسي برنامه پنجم توسعه و طراحي «استراتژي توسعه نظام مالي و تامين مالي كشور» كه در چارچوب آن بتوان نقش بانك‌ها، واسطه‌هاي مالي و ساير نهادها و ابزارهاي مالي را براي نيل به رشد غير تورمي متناسب با اهداف سند چشم‌انداز ٢٠ ساله تبيين كرد از مهمترين دلايل ضروري بودن برگزاري اين برنامه ذكر شده است. 
بنا بر اعلام دبيرخانه اين كنفرانس،‌آشنايي و بهره‌گيري از تجارب مديران و كارشناسان داخلي و خارجي، مرور و بررسي سياست‌هاي كلان و برنامه‌هاي دولت و همچنين سازمان ها و شركت‌ها در رابطه با تامين مالي، استفاده از دانش روز جهاني در زمينه تامين مالي، بيان ديدگاه‌ها و نيازمندي‌هاي تامين مالي صنايع كشور از اهم مطالبي است كه در اين كنفرانس به آن پرداخته خواهد شد. 
از عمده برنامه‌هايي كه در اين كنفرانس مدنظر خواهد بود ارائه برنامه‌ها و سياستهاي دولت و تصميم‌گيران جهت توسعه نظام تامين مالي در قالب سخنراني‌هاي كليدي، انتقال تجربيات شركت‌ها و موسسات داخلي و برخي شركتهاي معتبر بين‌المللي در حوزه الگوها و شيوه‌هاي تامين مالي در قالب ارائه مقالات تخصصي، برگزاري كارگاه‌ها و سمينارهاي آموزشي يك روزه و دو روزه با همكاري نهادهاي معتبر بين‌المللي خواهد بود. 
انتهاي پيام/