تقاضاي نفت آمريكا به پايين ترين حد طي ١١ سال اخير رسيد

 اداره اطلاعات انرژي آمريكا اعلام كرد ، تقاضاي نفتي اين كشور طي ماه فوريه به پايين ترين حد خود طي ١١ سال اخير رسيد. 

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي اداره اطلاعات انرژي آمريكا ، تقاضاي نفت آمريكا طي ماه فوريه نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از ٤/٥ درصد و نسبت به پيش بيني هاي قبلي ٧٨٠ هزار بشكه در روز كاهش داشته است . 
تقاضاي نفتي آمريكا طي ماه فوريه پيش از اين ٤٨٦/١٩ ميليون بشكه در روز پيش بيني شده بود كه اين رقم ٤ درصد نسبت به پيش بيني هاي اوليه افت داشته است . تقاضاي نهايي نفت خام آمريكا طي ماه فوريه به كمتر از ٧٠٦/١٨ ميليون بشكه در روز رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ٠٧٦/١ ميليون بشكه در روز كاهش داشته است . 
تقاضاي بنزين آمريكا نيز در اين مدت با ٢١٤ هزار بشكه كاهش در روز به كمتر از ٨١٦/٨ ميليون بشكه در روز رسيد كه پايين ترين رقم از سال ٢٠٠٤ ميلادي به شمار مي رود . 
تقاضاي بنزين آمريكا نسبت به مدت مشابه سال قبل نيز ٢٦ هزار بشكه در روز كاهش داشته است . بحران مالي و ركود اقتصادي موجب كاهش شديد تقاضاي انرژي در آمريكا طي ماههاي اخير شده است .