وزير امور اقتصادي و دارايي: ريسـک در اقتصـاد ايـران پاييـن اسـت

با تاکيد بر لزوم جذب سرمايه گذاران خارجي بيان كرد: قانون جذب سرمايه گذار خارجي يکي از مترقي ترين قوانين است که به تصويب مجلس رسيده است. 
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سيد شمس الدين حسيني در همايش بين المللي سرمايه گذاري و توسعه استان همدان افزود: سازمان سرمايه گذاري و مراکز خدمات مالي شکل گرفته بگونه‌اي که با مراجعه به آن مي توانند سرمايه را جذب کنند و مراکزي که به کمک افراد مي آيند در اين راه موثر هستند ريسک به مفهوم واقعي در اقتصاد ايران بسيار پايين است در حالي که سالها بود مراکز به ظاهر مطمئن دنيا کانون بحران بودند اما رتبه‌هايي که به ايران داده مي شد براساس روابط سياسي بود. 

حسيني اظهار کرد: در شوراي عالي بورس آيين نامه سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه اصلاح شده و براي تصويب به هيات وزيران داده شده است. 
وي وضع تجارت جهاني را ناگوار ارزيابي کرد و افزود: حجم تجارت جهاني در سال جاري ميلادي منفي ١١ درصد پيش بيني شده است. 
وي ادامه داد: در اين شرايط، يافتن فضا و مکاني که براي سرمايه گذاري مستعد و داراي متقاضي باشد اهميت مضاعفي دارد و همدان نيز محيط مناسبي براي سرمايه گذاري است. 

حسيني افزود: ايران به دليل ظرفيت‌هاي بالا هنوز به بهره برداري نرسيده مستعد سرمايه گذاري است، همچنين از لحاظ منابع انرژي، نفت و گاز يکي از بالاترين رتبه ها را دارد و جاذبه هاي گردشگري آن زبانزد است. 
وي ظرفيت سرمايه گذاري در ايران را بيان و فعاليت‌هاي اقتصادي را سودآور دانست و تصريح کرد: سرمايه گذاري در دنياي در حال رکود در ايران بسيار بالاست که يک دليل آن تغيير و تحول در اداره اقتصاد ايران است. 
او ادامه داد: پس از انقلاب مدل خاصي براي اقتصاد طراحي شد که از آن جمله اصل ٤٤ قانون اساسي است، منابع زيادي در اختيار دولت بود که با ابلاغ سياستهاي کلي اصل ٤٤ محدوديت‌هاي سرمايه گذاري برداشته شده است. از ٩ ماه پيش قانوني براي سرمايه گذاري خصوصي تصويب شده و دولت از اين کار منع شده است.