صندوق سرمايه‌گذاري يكم ايرانيان ٢٠ میلیارد تومانی شد

اولين صندوق سرمايه‌گذاري در ابعاد بزرگ، پرداخت بيش از٢٠ درصد سود و امتياز فروش را در برنامه‌هاي سال جاري خود مدنظر دارد. 
علي سلامي بيدگلي ـ مديراجرايي صندوق سرمايه‌گذاري يكم ايرانيان ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از افزايش سرمايه صندوق به٢٠ ميليارد تومان خبر داد و گفت: با توجه به كاهش نرخ بهره‌ بانكي استقبال از اولين صندوق بزرگ سرمايه‌گذاري در سال جديد افزايش يافته به طوري كه سرمايه شركت به حدود٢٠ ميليارد تومان بالغ شده است و اين سرمايه روزانه در حال افزايش است. 
وي با بيان اينكه برآيند صدور ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري هفت ميليارد تومان مثبت بوده است خاطرنشان كرد: در حال حاضر سود بالاي ١٩ درصد به سرمايه‌گذاراني كه در پذيره‌نويسي و پس از آن شركت كرده‌اند به صورت تضمين شده ارايه مي‌شود. 
وي در ادامه از پرداخت سود ٢٠.٥ درصدي در سال ٨٨ خبر داد و گفت: طبق برنامه مقرر شده است كه هر فردي كه يكسان با صندوق همراهي كند حداقل ٢٠.٥ درصد سود به آن تعلق مي‌گيرد و هر كسي كه از هم اكنون گواهي صندوق را گرفته و به مدت يكسال نگه داري كند ٢٠.٥ درصد سود به آن پرداخت مي‌شود كه ١٩ درصد هم تضمين شده ارايه مي‌شود مشروط بر اينكه حداقل يكماه نگه‌داري شود. 
وي يادآور شد: تاكنون هفت ميليارد تومان به سرمايه‌ صندوق و ٥٠ نفر هم به سرمايه‌گذاران افزوده شده است. 
وي در ادامه اختيار فروش را از برنامه‌هاي اصلي صندوق دانست و اظهار اميدواري كرد كه اختيار فروش در سال ٨٨ توسط سازمان بورس به تصويب برسد كه پس از تصويب آن بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي اصلي صندوق روي اختيار فروش انجام شده و نرخ سود صندوق يك تا دو درصد افزايش يافته و بالغ بر ٢٠.٥ درصد مي‌شود به عبارت ديگر با تصويب اختيار فروش بيش از ٢٠ درصد سود به سرمايه‌گذاران پرداخت مي‌شود. 
به گزارش ايسنا، اولين صندوق سرمايه‌گذاري با اشل بزرگ با عنوان صندوق سرمايه‌گذاري يكم ايرانيان در ١٤ بهمن ٨٧ مجوز فعاليت خود را از سازمان بورس دريافت كرد و در دوره پذيره‌نويسي موفق شد ١٣ ميليارد تومان سرمايه‌ جذب كند. 
موسسان اين صندوق شركت تامين سرمايه نوين، صندوق‌ ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه هستند و اين صندوق سود ١٩ درصدي به صورت روزشمار و تضمين شده به كساني كه واحدهاي سرمايه‌گذاري را خريداري و ابطال كنند پرداخت مي‌كند.