افراد با نگاه بلندمدت نسبت به خريد سهام بانك‌ها اقدام كنند

براي واگذاري سهام بانك تجارت بايد از تجربه واگذاري بانك ملت استفاده شده و اجازه داده شود تا قيمت سهم در روز اول توسط عرضه و تقاضا تعيين شود. 

هادي بيدختي ـ كارگزار بورس ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با توجه به واگذاري دومين بانك دولتي در بورس، به مقايسه دو بانك ملت و تجارت پرداخت و گفت: براي تصميم گيري در خصوص بانك تجارت نبايد سهام آن با بانك ملت مورد مقايسه قرار گيرد زيرا قيمت بانك ملت يك طرفه تعيين شد و قيمتي كه وجود دارد قيمتي نيست كه عرضه و تقاضا تعيين كننده آن باشد. 

وي با بيان اينكهP/E بانك تجارت بايد با بانك‌هاي خصوصي مقايسه شود اظهار كرد: EPS بانك ملت پايين‌تر بود كه قيمت آن١٠٠ تومان در نظر گرفته شد ولي EPS بانك تجارت بالاتر است و سودآوري آن بيشتر. بنابراين راحت‌تر مي‌توان در خصوص آن تصميم گيري كرد. 

بيدختي خاطرنشان كرد: ديدگاه بازار اين است كه با عرضه سهام بانك‌ها احتمال دارد كه روي اين سهم حركتي ايجاد مي‌شود كه اين امر ايجاد مشكل كرده و تحليل را زيرسوال مي‌برد، بنابراين افراد بايد با نگاه بلند مدت نسبت به خريد سهام بانك‌ها اقدام كنند ولي سفته بازان و افرادي كه ديد كوتاه مدت دارند بايد اثرات رواني آن و ريسك آن را در نظر بگيرند. 
مشاور سابق سازمان بورس اوراق بهادار زمان واگذاري بانك تجارت را مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: بانك تجارت در شرايط مناسبي از بانك ملت عرضه مي‌شود، بانك ملت در زماني واگذار شد كه بازار سرمايه منفي بود اما واگذاري بانك تجارت در فضاي مثبت‌تري صورت مي‌گيرد ولي استقبال از آن به قيمت سهم بستگي دارد. 

وي اظهاركرد: در مورد بانك‌ها مساله كلي بدهي‌ به دولت و بانك مركزي وجود دارد ولي بانك تجارت سودآوري بالاتري نسبت به ملت دارد گرچه قيمت تعيين شده آن بسيار مهم است. 
به اعتقاد اين كارگزار، بانك تجارت به دليل شرايط مساعد بازار و ديدگاه مردم در خصوص عرضه سهام بانك‌ها و حمايت دولت ونيز EPSبالا وسودآوري بيشتر آن از وضعيت مطلوبي برخوردار بوده و با استقبال مواجه مي‌شود. 
وي با اشاره به اينكه اجازه داده شود قيمت براساس عرضه و تقاضا تعيين شود تاكيد كرد: افراد براي تصميم گيري در خصوص خريد سهام بانك‌ها اطلاعات واقعي سهم را به دقت بررسي كرده و سپس تصميم گيري كنند همچنين براي خريد اين شركت‌ها ديدگاه بلند مدت داشته باشند.