مدیران بانکها طرحهای نیمه تمام را در اولویت قرار دهند

رئیس کل بانک مرکزی: 
شیراز - خبرگزاری مهر: محمود بهمنی گفت: مدیران بانکها در اعطای تسهیلات، طرحهای نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فعال در زمینه های کارآفرینی، صادرات و سرمایه گذاری در نوآوری را در اولویت قرار دهند. 
به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جمع مدیران ارشد سیستم بانکی استان فارس در شیراز جهت گیری بانکها را کمک به واحدهای تولیدی نیمه تمام و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که توجیه اقتصادی دارند، اعلام کرد.

وی افزود: کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها در سال ٨٨ نسبت به سال قبل، باعث آزاد سازی درصدی از منابع بانکی نزد بانک مرکزی شده که از این محل بدهی بانکها به بانک مرکزی تسویه و مابقی وجوه آزاد شده برای حمایت از بخشهای تولیدی کشور در اختیار بانکها قرار گرفته است. 

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به افزایش قدرت تسهیلات دهی بانکها به وسیله وصول مطالبات، به مدیران سیستم بانکی توصیه کرد که وصول مطالبات معوق بانکهای زیرمجموعه را به صورت جدی پیگیری کنند.

بهمنی از ابلاغ بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی به بانکها خبر داد و افزود: نگاه مدیران بانکی در خصوص وصول بدهیهای معوق بدهکاران در بخشهای مختلف اقتصادی باید متفاوت شود و بر اساس بسته سیاستی و نظارتی، اعطای هر گونه تسهیلات به کسانی که به سیستم بانکی بدهی معوق دارند باید منوط به تعیین تکلیف بدهی و تعهدات معوق و سررسید گذشته آنها باشد