تغییر آدرس پستی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان

بدینوسیله به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند که آدرس پستی صندوق از تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - خیابان هشتم - پلاک ١٩ به تهران - خیابان قائم مقام فراهانی - خیابان آزادگان - پلاک ١٧ - ساختمان شرکت تامین سرمایه نوین تغییر یافته است.