بازدهي ٢٢ درصدي صندوق يكم ايرانيان و صف خريد ٢٠ ميليارد توماني

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، علي اسلامي بيدگلي صبح امروز در جمع خبرنگاران حوزه بازار سرمايه آخرين وضعيت صندوق يكم ايرانيان را تشريح كرد و ضمن اعلام برنامه‌هاي آتي از روند طولاني صدور مجوز افزايش سرمايه صندوق يكم از ٥٠ به ١٠٠ ميليارد تومان انتقاد كرد. 

*٢٢ درصد بازدهي در ٦ ماه 

وي با بيان اينكه صندوق يكم ايرانيان به عنوان اولين صندوق بزرگ مشترك بزرگ سرمايه‌گذاري كشور از ٢٤ بهمن سال گذشته با سرمايه ٥٠ ميليارد توماني راه‌اندازي شده اظهار داشت: طبق پيش‌بيني‌ها به هنگام پذيره نويسي واحدهاي اين صندوق ١٢.٩ ميليارد تومان جذب شد و سپس در حالي انتظار تحقق سقف ٥٠ ميليارد توماني صندوق يكم ايرانيان تا پايان سال جاري بود در كمتر از ٦ ماه و در ١٠ روز گذشته سقف ٥٠ ميليارد تومان اين صندوق تكميل شد. 
وي با اشاره به ارزش‌ جاري بيش از ٥٥ ميليارد توماني صندوق خاطرنشان كرد: سرمايه‌گذاراني كه اقدام به پذيره نويسي واحدهاي صندوق كرده اند، تاكنون بيش از ٢٢ درصد بازدهي به دست آورده‌اند، بدين ترتيب قول متوليان صندوق محقق شد و انتظار مي‌رود تا پايان سال نيز روند تحقق چنين بازدهي ادامه داشته باشد. 
به گفته مدير اجرايي صندوق يكم ايرانيان به واسطه استقبال بيش از حد سرمايه‌گذاران مبني بر تداوم تضمين صندوق تا پايان شهريور ٨٩ و طي ٥ سال آينده تضمين صندوق يكم ايرانيان ادامه خواهد داشت، از طرف ديگر ضامن اين صندوق (بانك اقتصاد نوين) مجبور به پرداخت وجه با جذب ضمانت عملكرد مديران نشده است.