صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان به مرز ٥٠ ميليارد تومان رسيد

در پي استقبال قابل توجه سرمايه گذاران حقوقي و حقيقي ازصندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان، کل خالص ارزش دارائیهای صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان به مرز ٥٠ ميليارد تومان رسيد.
براساس آخرين آمار موجود در روز شنبه ٢٠ تيرماه، ارزش اولين صندوق بزرگ سرمايه گذاري مشترك كشور به ٤٨ ميليارد ٣٧١ ميليون تومان بالغ شد. 
اين در حالي است كه اين حجم از نقدنيگي توسط ٤٨٢ سرمايه گذار حقيقي و ٣٤ سرمايه گذار حقوقي در سراسر كشور و در قالب ٤٤٢ هزار و ٢٦٤ واحد ( هر واحد به ارزش ١٠٠ هزار تومان ) وارد صندوق يكم ايرانيان شده است. 
از سوي ديگر جديدترين نرخ و صدور و ابطال هر واحد نشان مي دهد نرخ صدورهرواحد سرمايه‌گذاري بالغ بر١٠٩ هزارو ٦٩٥ تومان و نرخ ابطال هر واحد  ١٠٩ هزار و ٣٧٢ تومان و نرخ آماري هر واحد نيز١٠٩ هزار و ٣٧٢ تومان  است.
براساس اين گزارش، صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان در حالي با نرخ سود تضمين شده ١٩درصد سالانه از١٤ بهمن سال گذشته با اخذ مجوز از سازمان بورس راه اندازي شده كه بازدهي ماهانه ساده آن ١.٧١ درصد و بازدهي سه ماهه ساده آن نيز ٥.٢ درصد برآورد شده است. 
از مشخصات اين صندوق مي توان به مدیريت شركت تأمين سرمايه نوين، با تولیت بانك اقتصاد نوين و با   
ضمانت  تأمين سرمايه نوين و مديريت ثبت كارگزاري رشد پايدار اشاره كرد.