سرمایه صندوق سرمايه‌گذاري يكم ايرانيان از ٢٥میلیارد تومان گذشت

مديراجرايي صندوق سرمايه‌گذاري يكم ايرانيان ، از افزايش سرمايه صندوق به٢٥ ميليارد تومان خبر داد .
علي اسلامي بيدگلي ،با اعلام این خبر  گفت: با توجه به كاهش نرخ بهره‌ بانكي استقبال از اولين صندوق بزرگ سرمايه‌گذاري در سال جديد افزايش يافته به طوري كه سرمايه شركت به حدود٢٥ ميليارد تومان بالغ شده است و اين سرمايه روزانه در حال افزايش است. 

وي با بيان اينكه برآيند صدور ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري پنج ميليارد تومان مثبت بوده است خاطرنشان كرد: در حال حاضر سود بالاي ١٩ درصد به سرمايه‌گذاراني كه در پذيره‌نويسي و پس از آن شركت كرده‌اند به صورت تضمين شده ارايه مي‌شود. 

وي در ادامه از پرداخت سود ٢٠.٥ درصدي در سال ٨٨ خبر داد و گفت: طبق برنامه مقرر شده است كه هر فردي كه يكسان با صندوق همراهي كند حداقل ١٩ درصد سود به آن تعلق مي‌گيرد

مدیر اجرایی صندق یکم ایرانیان افزود:کل خالص ارزش داریی ها یصندق ٢٥ میلیارد و ٧٧١ میلیون ریال تومان فراتر رفته استو تعداد واخدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ٢٤٣ هزار و ٦٩١ است 
وی یاد آور شد: قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری ١,٠٥٨,٢٤٦ ریال و قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری ١,٠٥٧,٥٥٥ ریال برآورد شده است 

، اولين صندوق سرمايه‌گذاري با اندازه بزرگ با عنوان صندوق سرمايه‌گذاري يكم ايرانيان در ١٤ بهمن ٨٧ مجوز فعاليت خود را از سازمان بورس دريافت كرد و در دوره پذيره‌نويسي موفق شد ١٣ ميليارد تومان سرمايه‌ جذب كند. 
موسسان اين صندوق شركت تامين سرمايه نوين، صندوق‌ ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه هستند و اين صندوق سود ١٩ درصدي به صورت روزشمار و تضمين شده به كساني كه واحدهاي سرمايه‌گذاري را خريداري و ابطال كنند پرداخت مي‌كند.