تقاضاي افزايش سرمايه ٥٠ ميليارد توماني صندوق يكم ايرانيان و تغيير اساسنامه

خبرگزاري فارس: مديرعامل شركت تأمين سرمايه نوين از تقاضاي افزايش سرمايه ٥٠ ميليارد توماني صندوق يكم ايرانيان به سازمان بورس و تغيير در يك بند اساسنامه اين صندوق خبر داد. حسين عبده تبريزي در گفت و گو با  فارس، با اعلام آخرين فعل و انفعالات صندوق يكم ايرانيان ( كه از دي ماه سال گذشته با سرمايه ٥٠ ميليارد توماني با مجوز سازمان بورس راه‌اندازي شده) از تقاضاي افزايش سرمايه تا ١٠٠ ميليارد تومان و تغيير در برخي از مفاد اساسنامه اين صندوق خبر داد. وي با بيان اينكه اين صندوق به تنهايي به اندازه بقيه صندوق‌هاي كوچك سرمايه گذاري ( ١٥ صندوق شركت هاي كارگزاري بورس) منابع مالي جمع‌آوري كرده اظهار داشت: درحالي تاكنون نزديك به ٣٠ ميليارد تومان از اقشار مختلف جامعه توسط صندوق يكم ايرانيان جمع آوري شده كه پيش‌بيني مي شود ظرف حداكثر ٢ ماه ‌آينده سقف ٥٠ ميليارد توماني اين صندوق تكميل شود كه در اين صورت ناچار به تقاضاي افزايش سرمايه از سازمان بورس و اوراق بهادارخواهيم بود. مديرعامل شركت تأمين سرمايه نوين ادامه داد: به نظر مي‌رسد تقاضاي بعدي مديران صندوق از سازمان بورس افزايش سرمايه تا ١٠٠ ميليارد تومان باشد.