تجارت ١٢ هزار شرکت آلمانی با ایران

خبرگزاری شین هوا در گزارشی با اشاره به مبادله مستقیم و غیر مستقیم تجاری ١٢ هزار شرکت آلمانی با ایران، از چشم انداز روشن روابط تجاری دو کشور خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " شین هوا"، در حال حاضر ٥٠ شرکت بزرگ آلمانی در ایران شعبه دایر کرده اند و ١٢ هزار کمپانی دیگر نیز در این کشور نمایندگی دارند که این آمار از حجم گسترده روابط تجاری بین دو کشور حکایت می کند.

در این گزارش آمده است: در سال ٢٠٠٨ کشور آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا بوده است و به نظر می رسد که حجم روابط تجاری دو کشور در امسال نیز افزایش یابد.

این در شرایطی است که بسیاری از شرکتهای انرژی آلمان نیر علاقه مندی خود را به منابع انرژی ایران اعلام کرده اند به طوری که آلمان می تواند بزرگترین مقصد اروپایی گاز ایران باشد.

در همین حال، وزیر نفت ایران امروز برای انجام مذاکرات گازی تهران را به مقصد آلمان ترک می کند. شرکت بایرن گاز آلمان مذاکراتی را با وزارت نفت ایران مبنی بر خرید گاز از کشورمان و سرمایه گذاری