تغییر سقف سود صندوق

به استحضار می رساند با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف سود قابل تقسیم صندوق در پایان هر دوره تقسیم سود مطابق بند ٣-٢ امیدنامه از ٢١ درصد سالانه به ٢٤ درصد افزایش یافت. اطلاعات بیشتر در تارنمای صندوق به نشانی www.iranianfund.ir در دسترس علاقمندان می باشد.