بازدهی بیش از ٤٠ درصدی صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان، اولین صندوق سرمایه گذاری در سهام با تضمین سود کشور برای دوره ماهانه منتهی به ١٥ تیرماه سال ١٣٩٢ بازدهی بیش از ٤٠% را کسب نموده است. لازم به ذکر است ساختار این صندوق در سال گذشته به صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت تضمین شده تبدیل شده است که ضمانت نقدشوندگی آن را بانک اقتصادنوین و ضمانت سودآوری آن را بانک سرمایه برعهده دارد. شرکت تامین سرمایه نوین به عنوان مدیر صندوق، سود صندوق را در مقاطع ماهانه (١٥ هر ماه از سال شمسی) محاسبه و براساس مقررات صندوق به حساب سرمایه گذاران واریز می نماید.  سرمایه گذاران محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به تارنمای صندوق به نشانی  www. iranianfund.com مراجعه نمایند. مراکز فروش صندوق شعب منتخب بانک اقتصادنوین و عوامل فروش شرکت تامین سرمایه نوین می باشند.