صدور مجدد واحدهای سرمایه‌گذاری از محل سود انباشته

احتراما، به استحضار می‌رساند با توجه به تغییر ساختار صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان در تاریخ ١٧/١٠/١٣٩١ از صندوق سرمایه‌گذاری در سهام (بدون تقسیم سود دوره‌ای) به صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده ( با پرداخت سود ماهیانه)، با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار و هماهنگی سرمایه‌گذاران محترم اقدامات مقتضی جهت تبدیل سود انباشته واحدهای سرمایه‌گذاری به واحدهای سرمایه‌گذاری بر اساس نرخ مبنای یک میلیون ریالی در تاریخ ١٥/٠٣/١٣٩٢ صورت می‌پذیرد.