تغيير مدت كارمزد متغير ابطال

به اطلاع سرمایه‌گذاران محترم «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان» مي‌رساند مدت‌زمان كارمزد متغير ابطال صندوق، از ٣٠روز به ٦٠ روز تغيير يافت.
در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان مورخ ٠٧/٠٣/١٣٩٠ در محل شركت تأمين سرمايه نوين، بند ٨-٤ اميدنامه در خصوص مدت‌زمان بخش كارمزد متغير ابطال واحدهاي سرمایه‌گذاری، از ٣٠ روز به ٦٠ روز تغيير يافت.