صورت جلسة مجمع فوق العاده صندوق سرمايه گذاری مشترک یکم ایرانیان

جلسة مجمع فوق العاده صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان در تاریخ ٢٥/٠٩/١٣٨٨ درمحل اقامتگاه صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمايندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمين سرماية نوين، بانک اقتصاد نوین، کارگزاری تأمین سرمایه نوین و موسسه حسابرسی فریوران و نمایندگان کلیة صاحبان گواهی ممتاز صندوق شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک سرمایه، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر و صندوق ذخیره فرهنگیان تشکيل گردید
پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع، تغییرات اساسنامه و امیدنامة صندوق مورد درخواست سازمان بورس و اوراق بهادار  مطرح و به‌تصویب رسید، موارد فوق عبارتند از:
١) تغییر نحوه ی محاسبه هزینه های نرم افزار
احتساب هزینه‌های نرم‌افزار، تارنما و پشتیبانی آن به عنوان هزینه‌های قابل قبول صندوق سرمایه‌گذاری مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است. 
٢) فعالیت صندوق در فرابورس
صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند براساس قوانین بورس اوراق بهادار علاوه برسرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سهام شرکت‌‌های پذیرفته شده در بازار اول فرابورس نیز سرمایه‌گذاری نمایند
٣) تغییر حدنصاب های تعیین شده برای سرمایه گذاری با توجه به فعالیت صندوق در فرابورس
٤) تغییر دوره تضمین براساس آخرین تغییرات سازمان بر روی اوراق بهادار 
٥) تعیین فرمول محاسباتی تضمین