تشريح جزئيات معاملات ثانويه گواهي سپرده عام در فرابورس

گروه بورس- معاملات ثانويه گواهي سپرده عام بانك‌ها در فرابورس، فرصت مناسبي براي سرمايه‌گذاراني است كه ريسك‌پذيري كم‌تري دارند.
معاون شركت تامين سرمايه نوين با بيان اين مطلب افزود: بانك مركزي سال گذشته مجوز انتشار گواهي‌هاي سپرده بانك‌هاي دولتي و خصوصي را صادر كرد و بر اين اساس بانك‌ها اقدام به انتشار گواهي سپرده عام كردند؛ اما طبق بسته سياستي- نظارتي، بانك‌ها 
نمي‌توانستند بازارگرداني گواهي سپرده را بر عهده بگيرند. 
علي اسلامي بيدگلي با اشاره به بدعتي كه درگواهي سپرده بانك اقتصاد نوين صورت گرفت، خاطرنشان كرد: بر اين اساس تامين سرمايه نوين بازارگرداني گواهي سپرده اين بانك را بر عهده گرفت و اقدام به بازخريد گواهي سپرده قبل از تاريخ سررسيد كرد. وي با اشاره به اينكه سررسيد اين اوراق ٢١دي ماه سال‌جاري است، ادامه داد: تضمين سود اين اوراق ١٩درصد است كه قبل از سررسيد با نرخ ١٦درصدي از سوي بانك‌ها بازخريد مي‌شوند.