مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم ايرانيان

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان مي‌رساند، مجمع صندوق مذكور در تاريخ ١٨/٠٩/١٣٩٣ ساعت ١٤ در محل شركت تامين سرمايه نوين برگزار خواهد شد.