پرداخت سود دوره اي

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان مي‌رساند، سود تقسيم شده صندوق مذكور براي دوره ماهانه منتهي به ١٥/٠٤/١٣٩٣، ٠٤/٢٤% (سالانه شده) بوده است.