پرداخت سود دوره‌اي

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان مي‌رساند،سود تقسيم شده صندوق مذكور براي دوره ماهانه منتهي به ١٥/١١/١٣٩٢، ٢٤% (سالانه شده) بوده است. لازم به ذكراست بازده محقق شده صندوق براي دوره مذكور ٢٧.٩٩% مي باشد