سود دوره ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان مي‌رساند، سود تقسيم شده به سرمايه‌گذاران صندوق مذكور براي دوره ماهانه منتهي به ١٥/٠٨/١٣٩٢، ٢٤.٢٤% (سالانه شده) بوده است. لازم به ذكراست بازده محقق شده صندوق براي دوره مذكور٢٧.٤٠% مي باشد.