سود دوره ای

به اطلاع سرمایه‌گذاران محترم صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان می‌رساند، بازده محقق شده برای دوره ماهانه منتهی به ١٣٩٢/٠٧/١٥، ٣٢,٥٧% (سالانه شده) بوده است.