پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان مي‌رساند، سود تقسيم شده صندوق مذكور براي دوره ماهانه منتهي به ١٣٩٥/٠١/١٥، ٢٢/٦٢ درصد (بیست و دو و شصت و دو صدم درصد) بوده است.