پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان مي‌رساند، سود تقسيم شده صندوق مذكور براي دوره ماهانه منتهي به ١٥/١٢/١٣٩٤، ٢٢/٢٥ درصد (بیست و دو و بیست و پنج صدم درصد) بوده است.