پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان مي‌رساند، سود تقسيم شده صندوق مذكور براي دوره ماهانه منتهي به ١٥/١١/١٣٩٤، ٢١/٢٣ درصد (بیست و سه و بیست و یک صدم درصد) بوده است.