پرداخت سود دوره ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان مي‌رساند، سود تقسيم شده صندوق مذكور براي دوره ماهانه منتهي به ١٥/٠٤/١٣٩٤، ٢٤% (سالانه شده) و سود محقق شده ٢٢.٩٩% (سالانه شده) بوده است.