افزایش سقف صندوق

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان میرساند، با تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف سرمایه گذاری صندوق مذکور به ٢,٠٠٠,٠٠٠ واحد افزایش یافت.