سود دوره ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان مي‌رساند، سود تقسيم شده صندوق مذكور براي دوره ماهانه منتهي به ١٥/٠٢/١٣٩٤، ٢٤% (سالانه شده) و سود محقق شده ٢٠/٢٥% (سالانه شده) بوده است.