سود دوره ای

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان مي‌رساند، سود تقسيم شده صندوق مذكور براي دوره ماهانه منتهي به ١٥/٠١/١٣٩٤، ٢٤% (سالانه شده) و سود محقق شده ٤٦/٢٧% (سالانه شده) بوده است.